logo meer bomen planten QR code voor een tikkie donatie voor project Zenbos Delft Stiltegoed Meer bomen planten

Zenbos Delft - Stiltegoed Bieslandse polder - Voedselbos

Afgelopen voorjaar hebben we op het Stiltegoed twee zenbosjes aangeplant. We willen bomen planten om CO2 vast te leggen en biodiversiteit te bevorderen. En we willen het Stiltegoed als unieke plek voor stilte en reflectie in de natuur ondersteunen met onze bomen. De twee zenbosjes zijn onderdeel van een reeks van vijf en komend voorjaar gaan we de volgende twee elementen aanplanten. Dat worden alle twee voedselbosjes.

Een voedselbos is een bos(je) waarbij de natuurlijke opbouw van een bos (met bomen, struiken en klimplanten) wordt nagebootst met enkel eetbare planten.

Het voedselbos dat grenst aan het al bestaande zenbos zal een soort mix worden tussen een Tiny forest en een voedselbos. Er worden veel (inheemse) eetbare soorten aangeplant, maar daartussen komen ook veel inheemse wilde soorten. Het idee is dat er op deze manier sneller een bossysteem ontstaat, wat weer gunstig is voor de groei van de eetbare soorten.

Naast deze mix tussen Tiny forest en voedselbos komt een bosje dat is geïnspireerd door alle eetbare Oosterse soorten die ook in het Nederlandse klimaat goed gedijen. Een deel van deze soorten worden al algemeen aangeplant in plantsoenen en tuinen, maar veel mensen weten niet dat ze eetbaar zijn.
Een ander deel van de planten is bekend van Oosterse gerechten of vakantie, maar hiervan is minder bekend dat ze ook goed in ons klimaat groeien.

Marten Valk heeft een film gemaakt over de eerste fase zenbos. De film is te zien via deze link: https://youtu.be/khDaxoqco4g.

Voor meer informatie zie: Zen.nl/delft/zenbos/

Ook doneren voor dit project?

Betaal met een Tikkie door de QR-code op deze pagina te scannen met je mobiele telefoon of tablet, vul een bedrag voor de donatie in en selecteer jouw bank. Je kun ook een bedrag overmaken op bankrekening NL 92 TRIO 0320 1374 73 van Stichting Meer Bomen Planten onder vermelding van Project Delft


zenbos Delft stiltegoed