Project Haarlemmermeer

In navolging van de mooie initiatieven in Delft en Amersfoort staat er een derde bomenplantdag op de planning. Samen met enkele medewerkers van Transavia gaan cursisten van Zen.nl bomen planten op zondag 28 november in de Haarlemmermeer.
Inmiddels is er een voortvarende coördinatiegroep - samengesteld uit cursisten uit de zendo’s Haarlem en Amsterdam - opgestart om te faciliteren dat de bomenplantdag op 28 november een succes wordt.

Het initiatief van deze derde boomplantdag lag bij twee medewerkers van Transavia. Zij wilden bomen planten en namen contact op met de Gemeente Haarlemmermeer en het Recreatieschap Spaarnwoude. Deze bleken graag bereid te zijn vijf hectare grond beschikbaar te stellen voor het planten van de bomen die onderdeel vormen van De Groene Carré. Het zal gaan om ca 2500 bomen.

Wij zijn voor dit geweldige initiatief op zoek naar helpende handen:

  • voor de denktank (coordinatiegroep); om activiteiten te organiseren en voor de voorbereidingen van de bomenplantdag
  • handen op 28 november zelf
  • sponsoren die de bomen willen kopen
Daarom de vraag: Wie wil er mee doen aan deze boomplantdag in de Haarlemmermeer?
Als je wil komen planten, meld je dan bij anya@zen.nl

Voor een donatie aan de door Zen.nl hiervoor opgerichte Stichting Meer bomen planten, kun je gebruik maken van deze QR-code:
QRcode voor donatie project Haarlemmermeer

project Haarlemmermeer

Zenbos Delft - Stiltegoed Bieslandse polder - Voedselbos

Afgelopen voorjaar hebben we op het Stiltegoed twee zenbosjes aangeplant. We willen bomen planten om CO2 vast te leggen en biodiversiteit te bevorderen. En we willen het Stiltegoed als unieke plek voor stilte en reflectie in de natuur ondersteunen met onze bomen. De twee zenbosjes zijn onderdeel van een reeks van vijf en komend voorjaar gaan we de volgende twee elementen aanplanten. Dat worden alle twee voedselbosjes.

Een voedselbos is een bos(je) waarbij de natuurlijke opbouw van een bos (met bomen, struiken en klimplanten) wordt nagebootst met enkel eetbare planten.

Het voedselbos dat grenst aan het al bestaande zenbos zal een soort mix worden tussen een Tiny forest en een voedselbos. Er worden veel (inheemse) eetbare soorten aangeplant, maar daartussen komen ook veel inheemse wilde soorten. Het idee is dat er op deze manier sneller een bossysteem ontstaat, wat weer gunstig is voor de groei van de eetbare soorten.

Naast deze mix tussen Tiny forest en voedselbos komt een bosje dat is geïnspireerd door alle eetbare Oosterse soorten die ook in het Nederlandse klimaat goed gedijen. Een deel van deze soorten worden al algemeen aangeplant in plantsoenen en tuinen, maar veel mensen weten niet dat ze eetbaar zijn.
Een ander deel van de planten is bekend van Oosterse gerechten of vakantie, maar hiervan is minder bekend dat ze ook goed in ons klimaat groeien.

Maar liefst drie zaterdagen in maart volgend jaar gaan we planten, stekken en een schapenhek maken. De data zijn 5, 12 en 19 maart 2022.

Meer informatie staat op de site: Zen.nl/delft/zenbos/

Marten Valk heeft een film gemaakt over de eerste fase zenbos. De film is te zien via deze link: https://youtu.be/khDaxoqco4g.

Voor meer informatie zie: Zen.nl/delft/zenbos/

zenbos Delft stiltegoed

Project Den Treek

Op zondag 28 maart om 9.42 uur is de eerste boom van het zenbos in de Treek geplant door Rients Ritskes, oprichter van Zen.nl en oprichter van Stichting Meer bomen planten.
Rients plantte de boom samen met Sander Haken, bestuurslid van Landgoed den Treek - Henschoten. Daarmee werd de samenwerking in dit project mooi gesymboliseerd.
Vervolgens werden met meer dan 100 vrijwilligers gedurende de gehele dag 1250 bomen geplant in Den Treek. Het weer werkte mee en de sfeer was top. Sommigen ervoeren het als ontroerend om op deze manier zelf eens echt iets te doen voor de natuur. En voor de organisatoren van Zen.nl Amersfoort was het hartverwarmend zoveel blije gezichten te zien en samen zo'n positieve bijdrage te leveren aan het klimaat!

Voor meer informatie zie: Zen.nl/amersfoort/zenbos/

zenbos Amersfoort Den Treek eerste boom