Project Haarlemmermeer

In navolging van de mooie initiatieven in Delft en Amersfoort staat er een derde bomenplantdag op de planning. Samen met enkele medewerkers van Transavia gaan cursisten van Zen.nl bomen planten op zondag 28 november in de Haarlemmermeer.
Inmiddels is er een voortvarende coördinatiegroep - samengesteld uit cursisten uit de zendo’s Haarlem en Amsterdam - opgestart om te faciliteren dat de bomenplantdag op 28 november een succes wordt.

Het initiatief van deze derde boomplantdag lag bij twee medewerkers van Transavia. Zij wilden bomen planten en namen contact op met de Gemeente Haarlemmermeer en het Recreatieschap Spaarnwoude. Deze bleken graag bereid te zijn vijf hectare grond beschikbaar te stellen voor het planten van de bomen die onderdeel vormen van De Groene Carré. Het zal gaan om ca 2500 bomen.

Wij zijn voor dit geweldige initiatief op zoek naar helpende handen:

  • voor de denktank (coordinatiegroep); om activiteiten te organiseren en voor de voorbereidingen van de bomenplantdag
  • handen op 28 november zelf
  • sponsoren die de bomen willen kopen
Daarom de vraag: Wie wil er mee doen aan deze boomplantdag in de Haarlemmermeer?
Als je wil komen planten, meld je dan bij anya@zen.nl

Voor een donatie aan de door Zen.nl hiervoor opgerichte Stichting Meer bomen planten, kun je gebruik maken van deze QR-code:
QRcode voor donatie project Haarlemmermeer

project Haarlemmermeer

Project Stiltegoed in Delft

Op de zaterdagen 13 en 20 maart zijn alle 1600 geplande bomen van het zenbos in Delft de grond in gegaan. Met hulp van circa 90 vrijwillige planters hebben we 2 stukken weiland van elk 11 x 26 meter omgetoverd tot opgaand bos, met zo'n 15 verschillende boomsoorten.

Op zaterdag 29 mei aanstaande maakten we een start met de volgende fase zenbos in het Stiltegoed in Delft. We zaaiden die dag een groenbemester vooruitlopend op het planten van de volgende 2 zenbosjes en maakten er een hek tegen de schapen omheen.

Op zaterdag 19 juni organiseren we een publieksdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij het Stiltegoed en het zenbos. Meer informatie over het programma staat op de site: Zen.nl/delft/zenbos/

Marten Valk heeft een film gemaakt over de eerste fase zenbos. De film is te zien via deze link: https://youtu.be/khDaxoqco4g.

Voor meer informatie zie: Zen.nl/delft/zenbos/

zenbos Delft stiltegoed

Project Den Treek

Op zondag 28 maart om 9.42 uur is de eerste boom van het zenbos in de Treek geplant door Rients Ritskes, oprichter van Zen.nl en oprichter van Stichting Meer bomen planten.
Rients plantte de boom samen met Sander Haken, bestuurslid van Landgoed den Treek - Henschoten. Daarmee werd de samenwerking in dit project mooi gesymboliseerd.
Vervolgens werden met meer dan 100 vrijwilligers gedurende de gehele dag 1250 bomen geplant in Den Treek. Het weer werkte mee en de sfeer was top. Sommigen ervoeren het als ontroerend om op deze manier zelf eens echt iets te doen voor de natuur. En voor de organisatoren van Zen.nl Amersfoort was het hartverwarmend zoveel blije gezichten te zien en samen zo'n positieve bijdrage te leveren aan het klimaat!

Voor meer informatie zie: Zen.nl/amersfoort/zenbos/

zenbos Amersfoort Den Treek eerste boom